Bericht van Remonthel aan Marc - zondag 21 januari 2024

Betreft een persoonlijk bericht van Remonthel vanuit Gene Zijde aan mijn zoon Marc

Lees het hele bericht >
Statement - zaterdag 4 november 2023

Met de verkiezingen van 22 november in het vooruitzicht en de landelijke politiek en de wereldpolitiek fris in het geheugen, is het tijd om de balans op te maken en een besluit te nemen over wat ik als individu kan doen om een statement te maken om ons land te laten zien dat ik het niet eens ben met de wijze waarop de politiek ons denkt te blijven manipuleren.
#
With the November 22 elections looming and national and world politics fresh in my mind, it is time to take stock and decide what I can do as an individual to make a statement for our country. to show that I do not agree with the way in which politicians continue to manipulate us.
Lees het hele bericht >
En niemand die het ziet?/And no one sees it? - woensdag 1 november 2023

Ons blog van 9 oktober 2023 heeft weinig los gemaakt bij de lezers. De meesten blijven vasthouden aan de onschuld van Netanyahu en Israël en dat zij alle recht hebben om hun land te verdedigen. Geheel in de lijn van wat er door het WEF en hun volgers gepredikt wordt.
#
Our blog of October 9, 2023 did not make much of a difference among readers. Most continue to insist on Netanyahu and Israel's innocence and that they have every right to defend their country. Completely in line with what is preached by the WEF and their followers.Lees het hele bericht >
Schijn bedriegt / Appearances are deceptive - maandag 9 oktober 2023

En toen was het 07 oktober 2023. Plotseling viel Hamas Israël binnen met een goede strategie en goed functionerende strijders met goed materieel...
#
And then it was October 7, 2023. Suddenly Hamas invaded Israel with a good strategy and well-functioning fighters with good equipment....

Lees het hele bericht >
Geld regeert de wereldpolitiek/ Money rules world politics - zaterdag 22 juli 2023

Na een aantal jaren actief op Twitter te zijn en daar regelmatig tweets over George Soros en het World Economic Forum te hebben gezien en gelezen ben ik mij gaan afvragen wat hier van waar is. Want complottheorieën zijn er genoeg op social media.
#
After being active on Twitter for a number of years and having regularly seen and read tweets about George Soros and the World Economic Forum, I have started to wonder what the truth is. Because there are plenty of conspiracy theories on social media.
Lees het hele bericht >
Verbinding via de ether/Connection through the ether. - maandag 8 mei 2023

Hindoeïsme kent Prana, dat meer omvat als telepathie / Hinduism knows Prana, which includes more than telepathy

Lees het hele bericht >
Het erfgoed van Thorbecke vs Sigrid Kaag - maandag 16 januari 2023

Waarom geschiedenis zich herhaalt
#
Why history repeats itself

Lees het hele bericht >
Het gevaar van de menselijke parasieten/The danger of human parasites..... - zaterdag 14 januari 2023

...terwijl je schamele inkomen steeds minder toereikend blijkt te zijn en niet gelijk meegroeit en een regering die het voor ons zo noodzakelijke geld liever aan het buitenland weggeeft voor de goede sier en het volkomen normaal vindt dat je ondanks het budget van €800,00 per jaar je €25,00 per behandeling zelf moet betalen.
#
...while your meager income appears to be less and less sufficient and does not grow at the same time and a government that prefers to give away the money we so need to abroad for the good show and finds it completely normal that despite the budget of € 800.00 per year you have to pay € 25.00 per treatment yourself.

Lees het hele bericht >
Wordt WOIII werkelijkheid?/ Will WWIII become a reality? - woensdag 16 november 2022

De meningen zijn erover verdeeld of
deze raket is afgevuurd door de Russen of door de Oekraïners.
#
Opinions are divided on whether or not
this missile was fired by the Russians or by the Ukrainians.

Lees het hele bericht >
Nederland wordt beroofd van binnenuit/The Netherlands is being robbed from within.... - dinsdag 15 november 2022

Terwijl het kabinet zich van haar beste kant laat zien aan het buitenland, verkommeren vele Nederlandse staatsburgers en stort de Nederlandse samenleving door de in gang gezette inflatie ineen.
#
While the cabinet is showing its best side abroad, many Dutch citizens are languishing and Dutch society is collapsing due to the inflation that has been set in motion.

Lees het hele bericht >
Is de waarheid vd nieuwe generatie van alle tijden?/Is the truth of the new generation of all times? - vrijdag 2 september 2022

Ik weet dat jongere generaties er andere ideeën op na houden dan de oudere generaties. Maar hier schrok ik toch van: Het gaat om onze vrijheden, onze Grondrechten, waar onze voorouders gedurende een aantal eeuwen voor gestreden en geleden hebben! Dat mogen we toch niet zomaar weggeven?
#
I know that younger generations have different ideas than older generations. But this shocked me: It is about our freedoms, our Fundamental Rights, for which our ancestors fought and suffered for several centuries! We can't just give that away, can we?

Lees het hele bericht >
Wàt! Ik geloof mijn ogen niet/What? I can not believe my eyes. - donderdag 18 augustus 2022

Nederland verandert langzaam maar zeker van een Democratische Rechtsstaat in een Totalitaire Staat onder leiding van Mark Rutte.
#
The Netherlands is slowly but surely changing from a Democratic Constitutional State into a Totalitarian State under the leadership of Mark Rutte

Lees het hele bericht >
Een medium is een boodschapper/ A medium is a messenger - vrijdag 5 augustus 2022

Een medium geeft boodschappen aan u door, ook de niet verwachtte
#
A medium passes on messages to you, even the unexpected ones

Lees het hele bericht >
Prioriteiten stellen/Setting priorities - vrijdag 24 juni 2022

Prioriteiten stellen is een absolute noodzaak en dat dient op een goede en verantwoorde wijze te gebeuren omdat wij anders op een dwaalspoor kunnen raken.

Prioritizing is an absolute necessity and it must be done in a good and responsible manner, otherwise we could get lost.

Lees het hele bericht >
Weg is Nederland/Gone is the Netherlands - dinsdag 29 maart 2022

Hoe Nederland systematisch afgebroken wordt door het regeringsbeleid en weggegeven wordt aan de EU waardoor de armen en de minima steeds verder buitenspel gezet worden onder het toeziend oog van de Tweede Kamer.

How the Netherlands is systematically broken down by government policy and given away to the EU, so that the poor and the minimum are increasingly sidelined under the watchful eye of the House of Representatives.

Lees het hele bericht >