Verbinding via de ether/Connection through the ether. - maandag 8 mei 2023

Hindoeïsme kent Prana, dat meer omvat als telepathie / Hinduism knows Prana, which includes more than telepathy

Lees het hele bericht >
Het erfgoed van Thorbecke vs Sigrid Kaag - maandag 16 januari 2023

Waarom geschiedenis zich herhaalt
#
Why history repeats itself

Lees het hele bericht >
Het gevaar van de menselijke parasieten/The danger of human parasites..... - zaterdag 14 januari 2023

...terwijl je schamele inkomen steeds minder toereikend blijkt te zijn en niet gelijk meegroeit en een regering die het voor ons zo noodzakelijke geld liever aan het buitenland weggeeft voor de goede sier en het volkomen normaal vindt dat je ondanks het budget van €800,00 per jaar je €25,00 per behandeling zelf moet betalen.
#
...while your meager income appears to be less and less sufficient and does not grow at the same time and a government that prefers to give away the money we so need to abroad for the good show and finds it completely normal that despite the budget of € 800.00 per year you have to pay € 25.00 per treatment yourself.

Lees het hele bericht >
Wordt WOIII werkelijkheid?/ Will WWIII become a reality? - woensdag 16 november 2022
Reacties:3

De meningen zijn erover verdeeld of
deze raket is afgevuurd door de Russen of door de Oekraïners.
#
Opinions are divided on whether or not
this missile was fired by the Russians or by the Ukrainians.

Lees het hele bericht >
Nederland wordt beroofd van binnenuit/The Netherlands is being robbed from within.... - dinsdag 15 november 2022

Terwijl het kabinet zich van haar beste kant laat zien aan het buitenland, verkommeren vele Nederlandse staatsburgers en stort de Nederlandse samenleving door de in gang gezette inflatie ineen.
#
While the cabinet is showing its best side abroad, many Dutch citizens are languishing and Dutch society is collapsing due to the inflation that has been set in motion.

Lees het hele bericht >