Wordt WOIII werkelijkheid?/ Will WWIII become a reality? - woensdag 16 november 2022

De meningen zijn erover verdeeld of
deze raket is afgevuurd door de Russen of door de OekraÔners.
#
Opinions are divided on whether or not
this missile was fired by the Russians or by the Ukrainians.

Lees het hele bericht >
Nederland wordt beroofd van binnenuit/The Netherlands is being robbed from within.... - dinsdag 15 november 2022

Terwijl het kabinet zich van haar beste kant laat zien aan het buitenland, verkommeren vele Nederlandse staatsburgers en stort de Nederlandse samenleving door de in gang gezette inflatie ineen.
#
While the cabinet is showing its best side abroad, many Dutch citizens are languishing and Dutch society is collapsing due to the inflation that has been set in motion.

Lees het hele bericht >
Is de waarheid vd nieuwe generatie van alle tijden?/Is the truth of the new generation of all times? - vrijdag 2 september 2022

Ik weet dat jongere generaties er andere ideeŽn op na houden dan de oudere generaties. Maar hier schrok ik toch van: Het gaat om onze vrijheden, onze Grondrechten, waar onze voorouders gedurende een aantal eeuwen voor gestreden en geleden hebben! Dat mogen we toch niet zomaar weggeven?
#
I know that younger generations have different ideas than older generations. But this shocked me: It is about our freedoms, our Fundamental Rights, for which our ancestors fought and suffered for several centuries! We can't just give that away, can we?

Lees het hele bericht >
Wŗt! Ik geloof mijn ogen niet/What? I can not believe my eyes. - donderdag 18 augustus 2022

Nederland verandert langzaam maar zeker van een Democratische Rechtsstaat in een Totalitaire Staat onder leiding van Mark Rutte.
#
The Netherlands is slowly but surely changing from a Democratic Constitutional State into a Totalitarian State under the leadership of Mark Rutte

Lees het hele bericht >
Een medium is een boodschapper/ A medium is a messenger - vrijdag 5 augustus 2022

Een medium geeft boodschappen aan u door, ook de niet verwachtte
#
A medium passes on messages to you, even the unexpected ones

Lees het hele bericht >