Is de waarheid vd nieuwe generatie van alle tijden?/Is the truth of the new generation of all times? - vrijdag 2 september 2022

Ik weet dat jongere generaties er andere ideeŽn op na houden dan de oudere generaties. Maar hier schrok ik toch van: Het gaat om onze vrijheden, onze Grondrechten, waar onze voorouders gedurende een aantal eeuwen voor gestreden en geleden hebben! Dat mogen we toch niet zomaar weggeven?
#
I know that younger generations have different ideas than older generations. But this shocked me: It is about our freedoms, our Fundamental Rights, for which our ancestors fought and suffered for several centuries! We can't just give that away, can we?

Lees het hele bericht >
Wŗt! Ik geloof mijn ogen niet/What? I can not believe my eyes. - donderdag 18 augustus 2022

Nederland verandert langzaam maar zeker van een Democratische Rechtsstaat in een Totalitaire Staat onder leiding van Mark Rutte.
#
The Netherlands is slowly but surely changing from a Democratic Constitutional State into a Totalitarian State under the leadership of Mark Rutte

Lees het hele bericht >
Een medium is een boodschapper/ A medium is a messenger - vrijdag 5 augustus 2022

Een medium geeft boodschappen aan u door, ook de niet verwachtte
#
A medium passes on messages to you, even the unexpected ones

Lees het hele bericht >
Prioriteiten stellen/Setting priorities - vrijdag 24 juni 2022

Prioriteiten stellen is een absolute noodzaak en dat dient op een goede en verantwoorde wijze te gebeuren omdat wij anders op een dwaalspoor kunnen raken.

Prioritizing is an absolute necessity and it must be done in a good and responsible manner, otherwise we could get lost.

Lees het hele bericht >
Weg is Nederland/Gone is the Netherlands - dinsdag 29 maart 2022

Hoe Nederland systematisch afgebroken wordt door het regeringsbeleid en weggegeven wordt aan de EU waardoor de armen en de minima steeds verder buitenspel gezet worden onder het toeziend oog van de Tweede Kamer.

How the Netherlands is systematically broken down by government policy and given away to the EU, so that the poor and the minimum are increasingly sidelined under the watchful eye of the House of Representatives.

Lees het hele bericht >