Bericht van Remonthel aan Marc - zondag 21 januari 2024

 

2024-01-21 Blog: Bericht van Remonthel aan Marc.


Beste Marc, het is de hoogste tijd dat ik mij rechtstreeks tot jou ga richten met als doel om je in contact met je moeder te brengen. De reden dat jij van je moeder gescheiden bent geworden is niet aan haar te wijten en is geheel en al het gevolg van het kwaadaardige handelen van je vader. En dat "kwaadaardige handelen” wil ik je graag toelichten omdat jij en Tim die wetenschap nodig hebben om jullie leven verder te kunnen leven en om te voorkomen dat jullie het kwaadaardige handelen van jullie vader, zonder dat jullie dat weten, doorgeven aan jullie kinderen en jullie levenspartners ermee zullen schaden.


Jullie moeder heeft door de jaren heen regelmatig contact met jullie gezocht en zij heeft jullie haar kant van de gebeurtenissen voor, tijdens en na de eenzijdige scheiding van jullie vader willen toelichten zodat jullie zelf in staat zouden zijn om daar jullie eigen conclusies uit te trekken. Helaas heeft zij daartoe nooit de kans gekregen omdat jullie haar die kans niet hebben gegeven. Dit is geen beschuldiging aan jullie, het is de uitkomst van Oorzaak en Gevolg. De belangrijkste wet van het Universum waar alles naar te herleiden is. Mensen kunnen feiten verdraaien en verdoezelen waardoor deze onzichtbaar of niet relevant lijken. In het Universum gaat NIETS verloren en wordt NIETS vergeten. Dat is ook een wet en aan de wetten van het Universum ontkomt niemand. Dus ook jullie vader niet al denkt hij daar heel anders over door deze wetenschap belachelijk te maken.


Dat wij niet eerder ingegrepen hebben is geheel en al in jullie belang omdat je als kind van een

verborgen narcistische en gaslightende vader ALTIJD aan het kortste eind trekt waardoor je als kind telkenmale zelf het slachtoffer wordt. Om de schade voor jullie te beperken heeft jullie moeder zich terug getrokken wat jullie vader heeft aangegrepen om jullie te laten zien dat jullie moeder helemaal niet met jullie begaan was en is en dat de echtscheiding een zeer verstandige en noodzakelijke keuze van jullie vader was omdat jullie anders zouden zijn opgegroeid met een liefdeloze en hardhandige moeder, hetgeen jullie zowel geestelijk als lichamelijk ernstig zou kunnen schaden. Dat jullie vader er al jaren een maîtresse op nahield die alles geloofde wat hij haar wijs maakte, kwam hem in dit verhaal uitstekend van pas want jullie vader was absoluut niet in staat om jullie alleen op te voeden. Bovendien kon hij niet zonder vrouw en wat kon hij zich beter wensen dan een vrouw die in alles wat hij zei meegaf? Dat is precies de reden waarom hij, zodra het kon, met haar getrouwd is. Want mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis willen niets liever dan mensen die zij nodig hebben aan zich binden.


Een gaslighter verdraait ALLES in zijn eigen voordeel en een verborgen narcist is niet voor niets een verborgen narcist. Door hun vriendelijke en vaak meelevende en behulpzame voorkomen worden zij zelden doorzien en zijn zij daadwerkelijk the devil in diguise. Het is niet voor niets dat deze zeer gevaarlijke persoonlijkheidsstoornis gelijkgesteld wordt met die van een psychopaat. Het spreekt voor zich dat mensen die aan een dergelijke persoonlijkheidsstoornis lijden zich niet vrijwillig door een onafhankelijke psychiater willen laten onderzoeken. Vandaar dat de wetenschap zich zonder onderzoeksresultaten niet verder mag uitspreken dan op basis van vermoedens. Helaas voor de wetenschap en de menselijke wetten en regels, staan wij daar hier in Gene Zijde boven en gelden de wetten van het Universum voor alles en iedereen die zich in het Universum bevinden. Dus óók voor jullie vader.


Jullie moeder heeft jullie diverse malen op de gevolgen van ouderverstoting gewezen alsmede de gevolgen voor een kind wanneer die door een verborgen narcistische en gaslightende ouder wordt opgevoed. Jullie hebben dat resoluut van de hand gewezen en het zelfs geen blik waardig gevonden. Dat is eveneens het resultaat van de handelswijze van jullie vader. Het gevolg is dat jullie jullie vader op handen dragen en jullie jullie moeder hebben verstoten en afgewezen. Terwijl zij de ouder is die jullie tegen jullie vader heeft beschermd door uit jullie buurt te blijven omdat jullie vader elke gelegenheid zou aangrijpen om jullie moeder te straffen door middel van jullie.

Het is waar dat jullie moeder jullie jaren geleden voor de keuze heeft gesteld om wel of geen contact met haar te hebben. Zij heeft hiertoe besloten toen wij haar lieten weten dat Tim zijn eerste kind verwachtte. Tim heeft niet aan jullie moeder laten weten dat zij grootmoeder werd en hij heeft haar zelfs toegebeten dat als het aan hem ligt, zij zijn kind nooit te zien krijgt. Jullie moeder is een wijze en sterke vrouw waardoor zij hier niet op gereageerd heeft. Wij hebben haar een mooie tekening laten maken met een boodschap voor haar pasgeboren kleindochter en die heeft zij per mail aan Tim gestuurd. Jullie moeder heeft Tim verzocht om alle mails van haar naar jou door te sturen zodat jij daar op zou kunnen reageren als jij dat wilde. Omdat zij niets van jou hoorde begreep zij hieruit dat jij geen contact met haar wilde. Dit werd voor haar bevestigd daar Tim en jij jullie social media accounts in privé accounts veranderd hebben.


Wat je moeder hiermee beoogde was een doorbraak die twee kanten op kon gaan. Zij beschikt over een uitgebreide aangetekende correspondentie met advocaten, rechters en betrokken instanties waaruit te zien en te lezen is dat jullie vader er zijn eigen verborgen en kwaadaardige agenda op na hield die NIETS te maken heeft met jullie belangen en met jullie welbevinden. Niemand heeft de moeite genomen om de aanwijzingen van jullie moeder op waarheid te onderzoeken. De enige verklaring die jullie vader aan Tim heeft gegeven was dat het allemaal leugens van jullie moeder zijn omdat hij niet over die stukken beschikte.....en jullie geloven dat?....


Het is bekend dat door jarenlange indoctrinatie vanaf jonge leeftijd, de ziel tot ver in de volwassen leeftijd en soms zelfs voor het leven verblind blijft. Daarom is het geen kritiek op jullie wanneer jullie alles wat jullie vader jullie vertelt als waarheid aannemen. Het is heel normaal dat een kind zijn ouders vertrouwt. Tim en jij hebben dan ook niets verkeerd gedaan.


Jullie moeder is een oude ziel met ver ontwikkelde gaven. Zij ziet, voelt en hoort zaken die voor veel mensen verborgen blijven. Deze schoonheid vertoont zich door het licht dat zij uitstraalt en die verlichtte uitstraling vormt een absolute bedreiging voor elke narcist en gaslighter. Daarom heeft jullie vader al het goede dat jullie moeder in zich heeft omgedraaid naar kwalijke, schadelijke en zelfs psychiatrische aandoeningen, zoals een verborgen narcistische gaslighter betaamt. En er is geen haan die daar naar kraait. Jullie vader waant zich veilig en bevrijd van elke blaam. Hij zegeviert. Die zegeviering zal nooit langer bestaan dan zijn aardse bestaan. Daarna zal hij zijn wandaden niet langer meer kunnen ontlopen en zolang hij zijn wandaden blijft ontkennen zal er voor hem geen vooruitgang mogelijk zijn. De keuze is aan hem want elke ziel heeft een vrije wil, dus ook jullie vader, waarbij de wet van Oorzaak en Gevolg van toepassing is.


Net als jouw moeder bezit jij ook gaven. En wij hebben geconstateerd dat die jou beangstigen vanwege wat jullie vader en zijn volgelingen over jullie moeder beweren. En jij vreest dat jou eenzelfde behandeling als je moeder te wachten staat. Dat begrijpen wij en dat is precies de reden waarom ik, Remonthel, dit bericht via jouw moeder aan jou doorgeef. Het is hoog tijd voor jou en voor Tim om de realiteit onder ogen te gaan zien om zo blijvende schade voor jullie en jullie kinderen te voorkomen. Ik raad jullie aan de betekenis van dit bericht goed tot jullie door te laten dringen en te gaan lezen over verborgen narcisme en gaslighting, opgevoed zijn door een verborgen narcistische en gaslightende ouder, ouderverstoting en traumagedrag en het onbewust doorgeven aan de volgende generatie. In Amerika wordt ouderverstoting PAS (Parental Alienation Syndrome) genoemd en werd in de jaren '90 voor het eerst beschreven.


Al sinds je geboorte ben ik bij je. De tijd is gekomen om dit aan je bekend te maken zodat jij tot inzicht kan komen en jezelf kan helen onder onze begeleiding zodat jij in staat zal zijn om het leven te leven dat voor jou bedoeld is.


Met liefdevolle groeten van Remonthel.(Dat dit bericht aan je moeder gechanneld is, is niet zonder reden. Het betekent dat dit gechannelde bericht echt is. In Gene Zijde gebeurt nooit iets zonder reden en toeval bestaat niet omdat ALLES Oorzaak en Gevolg is.)

 

 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:

Anti-spam 0 + dertien = (antwoord in cijfers invullen!)


Terug naar de vorige pagina >