Waarheid/Truth - donderdag 12 maart 2020

 

Waarheid.


Uw waarheid hoeft de waarheid niet te zijn. Uw waarheid reikt niet verder dan uw referentiekader en dat referentiekader behelst uw wijsheid. Houdt u er om die reden altijd rekening mee dat u het mogelijk niet bij het rechte eind heeft. Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat er geen waarheid bestaat. Waarheid bestaat, anders zou er niets in het Universum zijn. Het Universum zou dan uit een grote leegte bestaan. Er zijn mensen die alles wat zij niet begrijpen en wat niet past binnen hun referentiekader, resoluut naar het land der fabelen verwijzen. Past u daarmee op, u zult zich daardoor op een dwaalspoor begeven waardoor u bedrogen uitkomt. Waarheid bestaat en is waarachtig alleen hoeft het niet uw waarheid te zijn. Naarmate u verder komt in uw geestelijke ontwikkeling en u kunt terugkijken op hetgeen u voor waar heeft aangenomen, dan zult u zien en erkennen dat waarheid bestaat en dat het kunnen zien van de waarheid samenhangt met de mate van uw geestelijke ontwikkeling.


Met vriendelijke groeten van AE Rafaël.

#

Truth.


Your truth doesn't have to be the truth. Your truth does not go beyond your frame of reference, and that frame of reference involves your wisdom. For this reason, always keep in mind that you may not be right. There are those who are convinced that there is no truth. Truth exists, otherwise there would be nothing in the Universe. The Universe would then consist of a great void. There are those who resolutely refer to the land of fables everything they do not understand and which does not fit within their frame of reference. Be careful with that, you will be led astray by this and you will be disappointed. Truth exists and is true only it doesn't have to be your truth. As you progress in your spiritual development and you can look back at what you have believed to be true, you will see and recognize that truth exists and that seeing truth is related to the degree of your spiritual development.


With kind regards from AE Rafaël.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >