Goede raad is duur..../Good advice is expensive .... - woensdag 29 april 2020

Goede raad is duur....    (English below)


Wij in Gene Zijde kunnen u niet genoeg waarschuwen voor de destructieve gevolgen van de corona pandemie. Het is ruim 100 jaar geleden dat de laatste pandemie heeft plaatsgehad. In een heel andere tijd maar met net zulke desastreuze gevolgen. Denkt u nu werkelijk dat het in 2020 met al uw wijsheid en kennis niet zo'n vaart zal lopen? Wijsheid en kennis hebben geen enkel effect wanneer u achteloos met de veiligheidsvoorschriften omgaat en de teugels te vroeg laat vieren. Zo is het 100 jaar geleden ook gegaan. Er kwam een tweede besmettingsgolf die veel meer slachtoffers eiste als de eerste gedaan heeft. Alleen weet u dat niet want dit was voor uw tijd. Wij hebben u op de gevaren gewezen en vooral op de gevaren van uw eigen gedrag en handelswijze. Een doemscenario zult u denken of een complottheorie. Gelooft u nu werkelijk dat wij in Gene Zijde ons aan doemscenario's en complottheorieën te buiten zullen gaan? Het is waar, goede raad is duur en berouw komt na de zonde daarom, bezint eer ge begint. Wij kunnen dit met alle liefde die in ons is u niet vaak genoeg op het hart drukken.


Met liefdevolle groeten van AE Rafaël.

#

Good advice is expensive ....


We in the Other Side cannot warn you enough about the destructive consequences of the corona pandemic. It is more than 100 years ago that the last pandemic took place. In a very different time, but with equally disastrous consequences. Do you really think that with all your wisdom and knowledge it will not go so fast in 2020? Wisdom and knowledge have no effect whatsoever if you neglect the safety regulations and let the reins loosen off too early. It was the same way 100 years ago. There was a second wave of infection that claimed far more victims than the first did. You just don't know because this was before your time. We have pointed out the dangers and especially the dangers of your own behavior and actions. You will think of a doomsday scenario or a conspiracy theory. Do you really believe that we will go beyond doom scenarios and conspiracy theories on the Other Side? True, good advice is expensive, and repentance comes after sin, so consider it before you begin. We cannot express this to you often enough with all the love that is in us.


With loving regards from AE Rafaël.


Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >