Discriminatie/Discrimination - maandag 1 juni 2020

 

Discriminatie   (English below)


Het is de mensheid die consequenties aan de kleur van uw huid verbindt. En dit door hun gedrag en handelswijze in stand houdt. Discriminatie op huidskleur komt over de hele wereld voor en is veelal historisch ontstaan. Dat betreuren wij in Gene Zijde zeer. Het zal nog generaties lang duren voordat de mens zich niet langer schuldig zal maken aan discriminatie in welke vorm dan ook. Wij hopen dat zij die dit lezen of hiervan op een andere wijze kennis nemen, zich verre zullen houden van welke vorm van discriminatie dan ook.


Met liefdevolle groeten van AE Rafaël.


#


Discrimination


It is humanity that attaches consequences to the color of your skin. And this is maintained by their behavior and their course of action. Discrimination on skin color occurs all over the world and often originated historically. We regret that on the Other Side. It will take generations before humans will no longer guilty themselves of discrimination in any form. We hope that those who read this or otherwise learn about it will stay away from any form of discrimination.


With loving regards from AE Rafaël.

 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >