Waarschuwing voor de teloorgang van de democratie/Warning against the demise of democracy. - zondag 19 juli 2020


 

Waarschuwing voor de teloorgang van de democratie. (English below)


Doordat de trias politica met regelgeving slinks omzeild wordt en de rechter niet meer aan de grondwet mag toetsen (door een fout van de tweede kamer (Femke Halsema) waar de tweede kamer niet meer op teruggekomen is), wordt de veiligheid van gezinnen, kinderen en personen ernstig en blijvend geschaad. Gene Zijde houdt zich in principe niet bezig met politiek.Maar nu is het tijd voor een waarschuwing. Niet alleen bij de belastingdienst gebeuren er onoorbare praktijken, ook in de JeugdZorg, het (basis)onderwijs, de gezondheidszorg, de rechters en de rechtspraak. Op elk ministerie vinden vele onoorbare zaken plaats met directe ernstige en blijvende gevolgen voor de burgers van oud tot jong, gezond of niet, onze overheid is daarin niets ontziend. Dat zijn wij Nederlanders niet van onze overheid gewend. Wij hebben vanwege onze democratische normen en waarden een groot vertrouwen in onze overheid en dat vertrouwen wordt ernstig geschaad zonder dat u het weet. Blijf alert zodat u niet voor nare verrassingen komt te staan want dan bent u welzeker te laat om het tij nog te keren.


Met vriendelijke groet van Maud Verbeek namens AE Rafaël (Galerie Noes).

#

Warning against the demise of democracy.


Because the trias politica is cleverly circumvented with regulations and the judge is no longer allowed to test against the constitution (due to a mistake by the second chamber (Femke Halsema) to which the second chamber has not returned), the safety of families, children and persons seriously and permanently harmed. In principle, the Other Side is not involved in politics. But now it's time for a warning. Improper practices do not only take place at the tax authorities, but also in Youth Care, (primary) education, health care, judges and the judiciary. In every ministry many improper cases take place with direct serious and lasting consequences for the citizens from old to young, healthy or not, our government is not sparing anyone. We Dutch are not used to this from our government. Because of our democratic values, we have great confidence in our government and that trust is seriously damaged without your knowing it. Stay alert so that you don't get any nasty surprises because then you are certainly too late to turn the tide.


With kind regards from Maud Verbeek on behalf of Archangel Rafaël (Galerie Noes).

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >