Afbeelding invoegen
                                                                                                                                                         >>>>>
                            (English below)                          
 
Heeft u angst voor het Leven?
 Het Leven is aan u gegeven.
Ook de kracht om dit Leven te leven is aan u gegeven....
 Wij weten dat het Leven vaak pijn doet
en dat is wat moet,
want....
Zonder pijn en verdriet, komt u er niet....
u zou er niets van leren.
Grijp daarom elke gelegenheid aan 
en blijf niet lamgeslagen staan.
Zodat u de Levenskunstenaar van uw Leven wordt,
want dan blijft u uw Leven de baas
en geeft uw Leven zijn kracht aan u
omdat u dat heeft Verdiend....
 
#
 
Do You Fear Life?
  Life has been given to you.
The strength to live this Life has also been given to you....
  We know that Life often hurts
and that's what we have to do
because....
Without pain and sorrow, you will not get there....
you wouldn't learn anything from it.
So take every opportunity
and do not be paralyzed.
So that you become the Life Artist of your Life,
because then you remain in charge of your Life
and gives your life its strength to you
because you deserve it....