Afbeelding invoegen
Kent u dat? Het gevoel bedrogen te zijn?
Het verdriet, de frustratie,
de eenzaamheid....
 
#
 
Do you know that? Feeling cheated?
The sadness, the frustration,
The loneliness....