Afbeelding invoegen
                                                                                                                                    >>>>>
Bullebak.   (English below)
 
Bent u die Bullebak?....
Die zijn harde en vernederende woorden
richt op diegene van wie u zegt te houden?
Waarvoor heeft u het nodig om een kwetsbaarder persoon als u
zó met uw haatdragende blikken en woorden te bekogelen?
Voelt u zich daar ècht beter door?
U richt er bij u BEIDEN veel schade mee aan....
Is dàt wat u wilt bereiken?
Als u zo doorgaat, dan komt u zeker alleen te staan.
Want vroeg of laat keert de boemerang naar u terug....
 
#
 
 Bully.
 
Are you that Bully?....
That his harsh and humiliating words
aim at the one you say you love?
Why do you need it, a more vulnerable person like you
pelting with your hateful glances and words like this?
Does that really make you feel better?
You cause a lot of damage to you bothwith it....
Is that what you want to achieve?
If you continue like this, you will certainly end up alone.
Because sooner or later the boomerang will return to you....