Afbeelding invoegen
                                                                                                                                          >>>>>
                                     Geen sterker mens.   (English below)                                     
 
Het Leven is een worsteling....     
Absoluut geen voorstelling waar u onderuitgezakt naar kijken mag.
Nee, het Leven is elke dag
een strijd die u tegen uzelf voert.
En wanneer u die strijd heeft gewonnen,
dan heeft u uzelf overwonnen
en daarmee behoort u tot de sterkste mensen.
Mag ik u daarmee van harte gelukwensen?
 
#
 
Not a stronger person.

Life is a struggle....
Definitely not a performance you can watch while sitting back
No, life is every day
a battle you are waging against yourself.
And if you have won that battle
then you have overcome yourself
and that makes you a stronger person.
May I congratulate you on that?