>>>>>
Het gezin.   (English below)
 
Willen wij dat niet allemaal?
Man, vrouw en een kind
dat ons door LIEFDE verbindt?
Zie de verantwoordelijkheid die daarbij hoort
waaraan u zich steeds minder stoort.
Een scheiding komt naderbij, een kind zijn basis wordt vermoord.
Het is uw ego die dit veroorzaakt
en die uw investeringen in dit gezin staakt.
Vècht voor uw gezin
dàt is uw gewin.
 
#
 
The family.

Don't we all want that?
Man, woman and a child
that connects us through LOVE?
See the responsibility that comes with it
which bothers you less and less.
Divorce is approaching, a child's base is being murdered.
It is your ego that causes this
and who ceases your investment in this family.
Fight for your family
that is your profit.