Afbeelding invoegen
Een (klein)kind.     (English below)
 
Welk een vreugde wanneer wij vernemen dat er een (klein)kind op komst is.
Maar realiseren wij ons dat de kleine aanwinst
niet zonder reden in ons midden komt?
Misschien heeft het kind iets aan u goed te maken
of heeft u iets aan dit kind goed te maken.
Misschien heeft u een taak ten opzichte van dit kind
of misschien heeft dit kind een taak ten opzichte van u
of ten opzichte van anderen.
Daarom is het belangrijk dat u zich realiseert
dat dit kind niet zonder reden in ons midden is en
dat u, dit wetende, er mede voor kunt zorg dragen
dat dit kind de juiste begeleiding krijgt
zodat het er ter zijner tijd klaar voor is
om datgene te doen waarvoor het in dit leven is.
Weest u zuinig op deze nog kleine schat. 
 
 #
 
A (grand)child.
 
What a joy when we hear that a (grand) child is on the way.
But do we realize that the little recruit
comes into our midst for no reason?
Maybe the child has something to make up for you
or do you have anything to make up to this child.
Perhaps you have a responsibility for this child
or maybe this child has a task to do with you
or to others.
That is why it is important that you realize
that this child is not without a reason in our midst and
that knowing this, you can help take care of it
that this child receives the correct guidance
so that it is ready in due course
to do what it is for in this life.
Take care of this little treasure.