Afbeelding invoegen
                                                                                                                                                                         >>>>>
Minderwaardig.   (English below)
 
Minderwaardig....
Minder aardig....
Wie bepaalt dat voor wie?
WIE heeft het recht te oordelen?
Oordelen...., dat doen er velen.
Begeef u niet op glad ijs
en maakt u zich niets wijs,
de "doorn" en de "balk" zijn daarvoor het bewijs.
Richt u op naar het Licht
en ervaar de warmte van hen die MOGEN oordelen.
Richt u op!
U heeft het recht zoals velen. 
 
 #
 
 Inferior.
 
Inferior....
Less nice....
Who decides that for whom?
WHO has the right to judge?
Judging.... many do.
Don't go on slippery ice
and don't kid yourself
the "thorn" and the "beam" are proof of this.
Raise to the light
and experience the warmth of those who MAY judge.
Stand up!
You are entitled to do so, as so many.