Afbeelding invoegen 
                          >>>>>
Slecht nieuws.    (English below)
 
Slecht nieuws....
Is vaak SLECHT nieuws....
U heeft het gevoel dat u een groot onrecht wordt aangedaan.
U wordt iets ontnomen of onthouden.
Een gevoel van onrecht en machteloosheid
maakt zich van u meester.
Soms kunt u het slechte nieuws aanvechten....
Soms zult u het moeten aanvaarden.
In beide gevallen zult u het moeten verwerken
en dat is een proces....
 
#
 
Bad news.
 
Bad news....
Is often BAD news....
You feel that you are being done a great injustice.
Something is taken away or withheld from you.
A sense of injustice and powerlessness
takes possession of you.
Sometimes you can challenge the bad news....
Sometimes you will have to accept it.
In either case, you will have to process it
and that's a process....