>>>>>
Wij zijn allebei....  (English below)
 
Iedereen is van zichzelf
Eigen een ander niet toe
U doet er de ander èn uzelf
daarmee groot onrecht aan.
 
 #
 
(We are both not yours or mine.)
 
Everyone is from their own
Own no other
You do to the other and yourself
a great injustice because of this.