Afbeelding invoegen
                                                                                                                                                        >>>>>
De zin van het Leven.... (English below)
 
De vraag die velen van ons bezig houdt.
En.....heeft u een antwoord op die vraag gekregen?
Vindt u het Leven een zegen of een straf?
Misschien is uw cyclus nog niet af
of is dit uw laatste leven
of is het u om het even?
Het Leven is er speciaal voor u
zodat u erdoor verder kunt komen.
Leef het met verve zodat u op het moment van sterven
eruit heeft gehaald wat erin zat.
Dan heeft uw Leven zin gehad....
 
#
 
 The meaning of life....
 
The question that preoccupies many of us.
And ..... did you get an answer to that question?
Do you think Life is a blessing or a punishment?
Maybe your cycle is not finished yet
or is this your last life
or doesn't it matter to you?
Life is there especially for you
so you can progress through it.
Live it with gusto so that you are at the moment of death
took out what was in it.
Then your Life has had meaning....