Uw begrip begrenst uw denkvermogen/Your understanding limits your mind. - zaterdag 2 mei 2020

Uw begrip begrenst uw denkvermogen.     (English below)


Onbegrip of het niet begrijpen zorgt voor ontkenning en twijfel. En dat zorgt voor problemen voor uzelf of voor anderen. Want hierdoor wordt niet zelden een waarheid naar het land der fabelen verwezen met alle gevolgen van dien. Om die reden is het belangrijk dat u eerst goed nadenkt en bij uzelf te rade gaat om welke redenen u zaken afwijst en zelfs naar het land der fabelen verwijst. De kans dat uw ego hier een rol in speelt is groot want het ego zal zijn beperkingen niet graag willen toegeven en dan is ontkenning een welkome reactie. Gun uzelf de tijd om tot inzicht te komen wanneer u zaken niet direct begrijpt. Het voorkomt fouten met pijnlijke gevolgen voor uzelf en anderen.


Met liefdevolle groeten van AE Rafaël.

#

Your understanding limits your mind.


Misunderstanding or not understanding creates denial and doubt. And that creates problems for yourself or for others. Because it is not uncommon for a truth to be referred to the land of fables with all its consequences. For that reason, it is important that you first think carefully and consider the reasons why you reject affairs and even refer to the land of fables. The chance that your ego plays a role in this is high because the ego will not like to admit its limitations and then denial is a welcome response. Allow yourself time to understand when you don't understand things right away. It prevents mistakes with painful consequences for yourself and others.


With loving regards from AE Rafaël.


Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >