Bevrijdingsdag/Liberation Day - dinsdag 5 mei 2020

Bevrijdingsdag.    (English below)


Op deze feestdag wordt door een ieder de bevrijding van WOII gevierd. Maar gaat het u om het feest of bent u er zich daadwerkelijk van bewust wat Vrijheid en de beperking ervan betekend? Wat betekend het om onder onderdrukking en intimidatie te leven? Wat betekend het wanneer men geen respect voor u heeft en u behandeld als een minder mens en u uw rechten afpakt waardoor u geen bestaansrecht meer heeft? Dit mensonterende gedrag vindt niet alleen in oorlogssituaties plaats. Ook ten tijde van vrede en vrijheid eigenen mensen zich het recht toe om een ander mens aan zich te onderwerpen, te mishandelen en zelfs doden. Alles is Oorzaak en Gevolg en om die reden herhaalt de geschiedenis zich voortdurend. Net zolang totdat u ALLEN uw les heeft geleerd.


Met liefdevolle groeten van AE Rafaël.

#

Liberation Day


Everyone celebrates the liberation of WWII on this holiday. But is it about the party or are you actually aware of what Freedom means and its limitations? What does it mean to live under oppression and intimidation? What does it mean when people disrespect you and treat you as a lesser person and you take away your rights and you no longer have a right to exist? This degrading behavior does not only take place in war situations. Even in times of peace and freedom, people claim the right to submit to another person, to mistreat it and even to kill it. Everything is Cause and Effect and for that reason history is constantly repeating itself. Until you have ALL learned your lesson.


With loving regards from AE Rafaël.

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >