Afbeelding invoegen
(Ver)oordelen.   (English below)
 
Vaak hebben wij ons oordeel over anderen klaar....
want, wij weten toch precies hoe het zit?
Hoe vaak blijkt dat wij het helemaal niet weten?
Hoe pijnlijk is dit voor beide partijen?
Daarom:
Vraag u alles met barmhartigheid af....
 
 #
 
(Pre)judices.

We often have our judgment of others ready....
because, we do know exactly how things are?
How often does it turn out that we don't know at all?
How painful is this for both parties?
Therefore:
Questioning yourselves with mercy about everything....