Afbeelding invoegen
>>>>>
                     Vrijheid.   (English below)
 
....Mark Rutte zegt dat Vrijheid geen begin en geen einde kent....
Daar denken wij heel anders over:
Wanneer wij Onderdrukking toestaan,
zullen wij daarvoor onze Vrijheid prijsgeven.
De weg van de minste weerstand is ALTIJD de verkeerde.
Laat het KWAAD in welke vorm dan ook NIET zegevieren.
Een eenmaal prijs gegeven recht is moeilijk te herwinnen.
Laat dit een Goede Les voor een IEDER zijn.
 
Met liefdevolle groeten van AE Rafaël.  
 
#
 
Freedom.
 
....Mark Rutte says that Freedom has no beginning and no end....
We think very differently about this:
When we allow Oppression,
we will give up our Freedom for that.
The path of least resistance is ALWAYS the wrong one.
Do NOT let EVIL triumph in any form.
Once a right has been given up, it is difficult to regain.
Let this be a Good Lesson for ANYONE.
 
With loving regards from Archangel Rafaël.