Afbeelding invoegen
  >>>>>
Woorden....  (English below)
                       
....wanneer zij eenmaal uw mond verlaten hebben
zullen zij opstijgen en blijven zij in de Atmosfeer....
dat houdt in dat zowel de goede als de kwade woorden
hun werking blijven houden
lang nadat u ze uitgesproken heeft....
Weest u daarom bewust WELKE woorden uw mond verlaten
zodat u onze Atmosfeer niet onnodig met grofheden belast....
 
#
 
Words....
 
....once they leave your mouth
they will ascend and remain in the Atmosphere....
that means both the good and the bad words
continue to operate
long after you've said them....
Therefore, be aware WHAT words leave your mouth
so that you do not unnecessarily burden our Atmosphere with coarseness....